BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE CON (Ecosport, Raptor, Everest, Explorer)
  Loại xe:Ecosport 1.5 TitaniumGiá niêm yết( đồng):646,000,000
  Khu vực:Hà Nội  
TTKhoản phíThành Tiền ( đồng)Ghi chú
1Lệ phí trước bạ (Hà Nội 12%, Tỉnh 10%)77,520,000Có hóa đơn
2Tiền biển (Hà Nội 20tr, Tỉnh 1tr)20,000,000Có hóa đơn
3Bảo Hiểm TNDS489,000Có hóa đơn
5Phí đăng kiểm340,000Có hóa đơn
6Tiền gắn biển, cà số600,000 
7Bảo trì đường bộ 130×30 tháng3,660,000 Có hóa đơn 
8Chi phí đăng ký + đăng kiểm2,500,000 Có hóa đơn 
 Tổng chi phí105,109,000chí phí lăn bánh dự kiến
 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE BÁN TẢI (Ranger)
  Loại xe:Ranger XLS ATGiá niêm yết( đồng):650,000,000
  Khu vực:Hà Nội  
TTKhoản phíThành Tiền ( đồng)Ghi chú
1Lệ phí trước bạ46,800,000Có hóa đơn
2Tiền biển500,000Có hóa đơn
3Bảo Hiểm TNDS1,026,000Có hóa đơn
5Phí đăng kiểm340,000Có hóa đơn
6Tiền gắn biển, cà số500,000 
7Bảo trì đường bộ 180×30 tháng5,400,000 Có hóa đơn 
8Chi phí đăng ký + đăng kiểm 2 Lần4,000,000Bao gồm đ/ký lần 1 và đổi đ/ký hoán cải
9Hoán cải nắp thùng1,800,000 
 Tổng chi phí60,366,000chí phí lăn bánh dự kiến
 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE 16 CHỖ (Transit)
  Loại xe:Ford TransitGiá niêm yết( đồng):755,000,000
  Khu vực:Hà Nội  
TTKhoản phíThành Tiền ( đồng)Ghi chú
1Lệ phí trước bạ15,100,000Có hóa đơn
2Tiền biển500,000Có hóa đơn
3Bảo Hiểm TNDS3,359,400Có hóa đơn
5Phí đăng kiểm340,000Có hóa đơn
6Tiền gắn biển, cà số500,000 
7Bảo trì đường bộ 230×12 tháng2,760,000 Có hóa đơn 
8Chi phí đăng ký + đăng kiểm 2,000,000 
9Lắp định vị1,500,000có hóa đơn
 Tổng chi phí26,059,400chí phí lăn bánh dự kiến